HomeGa Terug


Artikelen/instructies


Voorbeelden

Doe het zelf testautomatisering

(incl. (zelfstudie) cases en uitwerking)
Het testvak is aan het veranderen. Er wordt nog nauwelijks gedocumenteerd. Als er al wat op papier komt, zijn de tools van bouwers zo krachtig dat binnen de kortste keren een nieuwe feature aan het te testen systeem is toegevoegd. Het gevolg: traditionele testers kunnen het nauwelijks bijbenen, waardoor de testdekking onder druk komt te staan. De aanpassing zelf lukt over het algemeen nog wel (vooral als je het systeem kent), maar of de aanpassing (onverwachte) impact heeft op andere functies kan niet zomaar worden gecontroleerd. Het werk van de tester is daarmee vooral reactief geworden: je ziet de aanpassing als hij klaar is en eventuele regressie problemen komen daarna helaas als te herstellen productiestoringen voorbij.

Een groeiend aantal testers neemt geen genoegen met deze reactieve rol.

Modeldenken en testuitvoering

Voor de bepaling van de testdekking leunt de moderne tester op Modeldenken, waardoor het merendeel van de testgevallen (ook de regressie testgevallen) automatisch worden gegenereerd. Het automatiseren van de testuitvoering is een verhaal apart. Een vervelende drempel is het feit dat je bij de meeste tools moet kunnen programmeren. Er zijn uitzonderingen, maar die tools zijn kostbaar en/of niet altijd beschikbaar.

Het gevolg: een (te) kleine groep testers is in staat om de tests te automatiseren.

Het kan ook anders…