Home



Ga Terug


Artikelen/instructies






Voorbeelden

Automatisering

Wikipedia: Automatisering is het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers en computerprogramma's. De drijfveer is economisch: de som van arbeid en grondstofverbruik is na automatisering kleiner dan daarvoor.